AQA HydraSep » Innovatie OV-FLEX-DV tegen wateroverlast nipt 2e op RIONEDdag, Xylem gefeliciteerd!
logo06
NOV
2015

Innovatie OV-FLEX-DV tegen wateroverlast nipt 2e op RIONEDdag, Xylem gefeliciteerd!

 

AQA’s OV-FLEX-DV is op de RIONEDdag op 4 februari 2016 nipt verslagen door Xylem’s ‘Smartrun Pump Cleaning’ bij de verkiezing van de RIONEDinnovatieprijs 2016. Onze felicitaties gaan natuurlijk naar Xylem. Het verschil in stemmen was klein, 263 tegen 249. Wij mogen de conclusie trekken, dat veel aanwezigen onder de indruk zijn van onze praktische oplossing voor wateroverlast door opstuwing. Kragten werd derde met hun innovatie voor ontluchting van de buitenriolering.

Puifluik kleine overstorting-web

pdficon_largeDownload onze presentatie als pdf AQA OV-FLEX-DV presentatie op RIONEDdag

 

Van deze nieuwe ontwikkeling werden de eerste twee installaties in november 2015 in Druten gerealiseerd. Gemeente Druten vervult hiermee dus een pioniersrol. Inmiddels krijgen wij van veel kanten aanvragen om de toepasbaarheid van de automatisch verlagende drempel te beoordelen.

Lees hier meer over AQA OV-FLEX-DV

Voor meer informatie over onze overstortdrempels en bestrijding van wateroverlast kunt u contact opnemen met ons kantoor.

 

Met deze toelichting stelde AQA zich kandidaat:

Innovatie

De innovatie betreft een systeem waarmee wateroverlast bestreden wordt door overstortdrempels automatisch te verlagen wanneer de opstuwing in het stelsel overlast dreigt te veroorzaken. AQA HydraSep heeft aan dit systeem de naam AQA OV-FLEX-DV gegeven.

Aanleiding

De hoogte van overstortdrempels wordt bepaald op basis van de rioleringsomstandigheden en de (gemeentelijke) verplichting tot onderdrempelberging van vuilwater. Het nut hiervan is triviaal. Echter, in steeds toenemende mate worden gemeente en bewoners geconfronteerd met wateroverlast ten gevolge van opstuwing in het stelsel bij hevige neerslag.

De mogelijkheden om deze overlast te voorkomen omvatten een breed spectrum maatregelen, die over het algemeen bestaan uit ingrijpende en kosten-intensieve projecten die niet snel gerealiseerd kunnen worden – zoals vergroting van het stelsel, afkoppelen, infiltratie, e.d. Om de opstuwing te verminderen wordt ook vaak de toevlucht genomen tot grote drempelbreedtes.

Innovatie-idee

De achterliggende gedachte achter de innovatie is: als de drempel tijdens overstorting verlaagt, vermindert de opstuwing in het stelsel evenredig. Zolang de drempel vóór de overstorting maar op ontwerppeil is, wordt de onderdrempelberging niet verminderd en wordt ook de kans op instroom vanaf oppervlaktewater niet groter. De overlast wordt vermindert, terwijl de rioleringsbeheerder toch volledig aan haar taakstelling blijft voldoen.

Voorwaarden uitvoering en consequenties

De AQA OV-FLEX-DV (variabele overstort met drempelverlaging) kan voor nieuwe drempels en ook vaak in bestaande overstortsituaties worden toegepast en vervangt o.a. de noodzaak tot aanleg van extra brede drempels. Dit biedt rioleringsontwerpers mee ontwerpvrijheid en maakt drastische verbeteringen binnen klein ruimtebeslag mogelijk. Dit leidt tot lagere kosten van maatregelen en ook tot minder overlast voor omwonenden tijdens de realisatie.